Opiskelijajäsenet

Turun rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit TuRIA ry:n opiskelijajäseniä ovat Turun seudulla rakennusteknikkaa opiskelevat opiskelijat. Valtaosa opiskelijajäsenistä opiskelee Turun Ammattikorkeakoulun rakennustekniikan osastolla. Kaikkiaan opiskelijajäseniä Turun RIAssa on yli 300.

Liittyminen TuRIAn opiskelijajäseneksi on ilmaista ja jäsenyys opiskelijajäsenenä jatkuu aina opintojen alusta valmistumisvuoden loppuun saakka. Jokainen opiskelijajäsen saa liittyessään käyttöönsä RIAn monipuoliset jäsenedut ja mahdollisuuden osallistua sekä liiton että oman paikallisyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Opiskelijatoiminnasta alueyhdistyksen hallitus, opiskelijayhdyshenkilöiden ja RIAn kanssa.
Opiskelijayhdyshenkilöt toimivat alueyhdistyksen linkkinä oppilaitoksiin ja muihin opiskelijoihin. Lisäksi heillä on mahdollisuus tulla valituksi RIAn valtakunnalliseen opiskelijajäsentoimikuntaan. Tehtävään voi ryhtyä opiskelijoille järjestettävissä info-tilaisuuksissa tai opintojen myöhemmässäkin vaiheessa ottamalla yhteyttä hallituksen opiskelijajäseniin.

Opiskelijajäsentapahtumat
TuRIA järjestää opiskelijoille erinäisiä tapahtumia, kuten aloittavien ja valmistuvien tilaisuudet sekä tukee mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden itse järjestämää toimintaa. RIAn järjestämät valtakunnalliset Kesä- ja TalviPoweRIA–tapahtumat ovat suuressa suosiossa opiskelijoiden keskuudessa. Uusin nuorille suunnattu tapahtuma on Kalajoella järjestettävä BeachFutis, jonka osallistujamäärä kasvaa joka vuosi.
TuRIA:n tulevat tapahtumat löytyvät koulujen ilmoitustauluilta ja tapahtumakalenterista, mutta tietoa saa myös hallituksen opiskelijajäseniltä ja yhdyshenkilöiltä.

Muut tapahtumat
Opiskelijajäsenillä on myös mahdollisuus osallistua varsinaisille jäsenille suunnattuihin tapahtumiin ja koulutuksiin. Tietoa varsinaisten jäsenten tapahtumista löytyy Rakennuslehdestä ja näiltä nettisivuilta.
Kaikkiin opiskelijoihin liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä hallituksen opiskelijatoiminnasta vastaavaan jäseneen.


Voit liittyä RIA-liittoon täyttämällä TÄÄLTÄ!

RIA-liiton jäsenyys on maksuton koko opiskeluajan!