Vuoden 2024 RIAn ansiomerkit ja plaketit

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 17.6.2024

RIAn kultainen ansiomitali on tänä vuonna myönnetty RI Martti Hinkkaselle. Hopeiset ansiomitalit annettiin kolmelle ja pronssiset kuudelle pitkän linjan rialaiselle. Hopeisia plaketteja myönnettiin kaksi, pronssisia yksi.

RH Turku palkitut

Osa huomionosoituksen saaneista otti plaketin tai mitalin vastaan Turun Kesä-RIAssa. Kuvassa vasemmalta oikealle: RI Timo Parkkonen PK RIA (hopeinen plaketti), RI (AMK) Mikko Snell Kaakon RIA (pronssinen ansiomitali), RI (AMK) Timo Isoranta KS RIA (pronssinen ansiomitali) ja RI Pentti Martikainen PK RIA (hopeinen ansiomitali).


Kultainen ansiomitali

RI Martti Hinkkanen / Kaakon RIA

Martti valmistui Kotkan teknillisestä opistosta rakennusinsinööriksi vuonna 1976. Hän on pitkäaikainen vaikuttaja rakennusalalla toimien Pohjois-Kymen alueella yrittäjänä. Suunnittelutoimisto Hinkkanen Ky on toiminut vuodesta 1984 lähtien tarjoten rakennus- ja rakennesuunnittelua, valvontaa ja rakennuttamispalveluita.

Martti on ollut RIAn jäsenenä huimat 48 vuotta ja on näin ollen myös RIAn kantajäsen. Pohjois-Kymen jäsenyhdistyksessä Martille kertyi 6 vuotta hallitustyöskentelyä, josta vuosi myös puheenjohtajana. Lisäksi hän toimi Pohjois-Kymen tilintarkastajana peräti 15 vuotta. Liittokokousedustajana Martti on toiminut viiden vuoden ajan.

Martti toimi pitkäaikaisena RIA Majat Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2004-2023. Tänä aikana RIA-majoja on suunnitelmallisesti ylläpidetty sekä korjattu tarpeiden mukaan. Martin työpanos liiton ja jäsenyhdistysten yhteisen vapaa-ajanviettomahdollisuuksien mahdollistamiseksi on ollut merkittävä. Martille myönnettiin liiton pronssinen ansiomitali vuonna 1984, hopeinen ansiomitali vuonna 1999 sekä hopeinen plaketti vuonna 1989. RIAn kunniajäsen Martti on ollut vuodesta 2012.


Hopeinen ansiomitali

RI Pasi Hinkkuri / Kaakon RIA

Pasi valmistui Kotkan teknillisestä opistosta rakennusinsinööriksi vuonna 1992. Hän on ollut RIAn jäsen 34 vuotta jo opiskeluajoista lähtien. Tällä hetkellä Pasi toimii Mäntyharjun kunnan rakennustarkastajana sekä sivutoimisena cowboyna Hinkkuri Highland -maatilallaan.

Pasi on toiminut erittäin aktiivisesti jäsenyhdistyksensä hallituksessa peräti 10vuoden ajan, joista varapuheenjohtajana 3 vuotta ja puheenjohtajana 5 vuotta. Liittohallituksen jäsenenä hän on toiminut 7 vuoden ajan. Pasin ideoinnin ja toimeenpanon ansiosta toteutettiin useamman jäsenyhdistyksen yhdistäminen Kaakon RIAksi.

Pasi on toiminut aktiivisesti myös monissa muitta luottamustehtävissä kuten Mäntyharjun rakennuslautakunnan puheenjohtajana 2000-2012, Mäntyharjun teknisen lautakunnan jäsenenä 1997-2000, Mäntyharjun seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenenä 4 vuotta ja maanmittauslaitoksen uskottuna miehenä 4 vuoden ajan.

RI Pentti Martikainen / Pohjois-Karjalan RIA

Pentti valmistui Wärtsilän teknillisestä oppilaitoksesta vuonna 1976. Pitkän työuran jälkeen Pentti nauttii tällä hetkellä ansaittua eläkettä. Pentti on toiminut aktiivisesti jäsenyhdistystoiminnassa hallituksen jäsenenä 9 vuoden ajan toimien puheenjohtajana 2 vuotta. Jäsenvuosia Pentille on kertynyt jo 29 vuotta RIAssa.

Pentti on ollut ollut aktiivinen toimija jäsenyhdistyksessään toimien esim. matkatoimikunnassa 9 vuoden ajan sekä varainhoidon asiantuntijana. Joensuun Ralvis Oy:ssä hän on toiminut yhtiökokousedustajana sekä messutoiminnassa. RIAn pronssinen ansiomerkki myönnettiin Pentille vuonna 2017. 

Insinööri YAMK Hanna Leskinen / Rovaniemen RIA

Hanna valmistui Rovaniemen AMK:sta insinööriksi kylmän ilmanalan teknologiasovellukset -koulutusohjelmasta 2001. Hän jatkoi opiskelujaan teknologiaosaamisen johtamisen YAMK koulutusohjelmassa, josta valmistui toukokuussa 2024. 

RIAn jäsenvuosia Hannalle on kertynyt 26 vuotta. Hän on toiminut jäsenyhdistyksen hallituksen jäsenenä 18 vuotta, joista puheenjohtajana vuoden ajan. Hanna on toiminut aktiivisesti YTN:n edustajana Ramboll Finland Oy:n henkilöstöedustajana 2004-2007, edustajiston ja neuvottelukunnan puheenjohtajana 2005-2007 sekä luottamushenkilönä 2014-2017 sekä WSP Finland Oy:n luottamushenkilönä 2020-2022 sekä YTN:n neuvottelukunnan jäsenenä 2022. Lisäksi Hanna on toiminut Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jäsenenä 2017-2019.

Tällä hetkellä Hanna toimii projektipäällikkönä Arkance Systems Finland Oy:ssä. RIAn pronssinen ansiomerkki myönnettiin Hannalle vuonna 2016. 


Pronssinen ansiomitali

RI AMK Timo Isoranta / Keski-Suomen RIA

Timo Isoranta valmistui Tampereen ammattikorkeakoulusta rakennusinsinööriksi vuonna 2004. Tällä hetkellä Timo toimii yksikönjohtajana Sweco PM Oy:ssä Jyväskylässä. Jäsenvuosia Timolle on kertynyt RIAssa jo 25 vuotta.

Timo on ollut aktiivisesti jäsenyhdistyksen toiminnassa mukana heti liittymisestään asti esim. Treen jäsenyhdistyksen hallituksessa opiskelijaedustajana sekä myöhemmin hallituksen varsinaisena jäsenenä ja liittokokousedustajana. Timo on toiminut myös nuorjäsen toimikunnan puheenjohtajana ja liittohallitusedustajana. Timo on toiminut Keski-Suomen RIAn hallituksessa vuosina 2006-2007 ja nyt vuodesta 2023 alkaen hallituksen puheenjohtajana.

RI AMK Mikko Snell / Kaakon RIA

Mikko valmistui Savonia ammattikorkeakoulusta rakennusinsinööriksi vuonna 2014. Tällä hetkellä Mikko toimii myyntipäällikkönä Peab Industri Oy:ssä. Mikko on ollut Pohjois-Savon RIAn opiskelijajäsen vuosina 2011-2014. Hän on toiminut Etelä-Kymen RIAn hallituksessa 2015-2020 sekä Kaakon RIAn hallituksessa vuodesta 2020 alkaen. Jäsenvuosia Mikolle on kertynyt jo 13 vuotta. Mikko on toiminut aktiivisesti myös liiton tehtävissä kuten työvaliokunnassa 3 vuoden sekä liittokokousedustajana 3 vuoden ajan.

Insinööri YAMK Mika Keskisalo / Pohjois-Karjalan RIA

Mika valmistui Pohjois-Karjalan amk:sta metsätalousinsinööriksi vuonna 2010, josta hän siirtyi rakennusalalle valmistuen Pohjois-Karjalan amk:sta rakennesuunnittelijaksi vuonna 2015. Mika jatkoi opintojaan Tampereella suorittaen rakentamisen YAMK tutkinnon 2020 sekä opettajan pätevyyden vuonna 2020 Karelia amk:ssa. Tällä hetkellä Mika toimii yrittäjänä Insinööritoimisto KJ:ssä.

Mika on ollut RIAn jäsen 8 vuoden ajan ja hän on toiminut jäsenyhdistyksen hallituksen jäsenenä vuoden ajan sekä varapuheenjohtajana 6 vuotta. Mika on myös toiminut Pohjois-Karjalan RIAn liittokokousedustajana 5 vuotta sekä vuonna 2023 perustetun RIAn asiantuntijapaneelin jäsenenä.

Mika on puurakentamisen asiantuntija ja hän on toiminut myös FISEn pätevyyslautakunnan jäsenenä vuodesta 2021. Maakunnallisessa rakennustoimikunnassa Mika on toiminut vuodesta 2021 lähtien.

RI Jesse Luukkonen / Pohjois-Karjalan RIA

Jesse valmistui Karelia ammattikorkeakoulusta rakennusinsinööriksi vuonna 2017. Tällä hetkellä Jesse toimii myyntihenkilönä ProdLib Oy:ssä. Jesse on myös työskennellyt useamman vuoden Saksassa. Jäsenvuosia RIAssa Jesselle on kertynyt 12 vuotta, joista hallituksen jäsenenä hän on toiminut 2 vuotta, varapuheenjohtajana 2 vuotta sekä puheenjohtajana 3 vuotta. Pohjois-Karjalan liittokokousedustajana Jesse toimi vuonna 2022. 

Jesse on ollut aktiivinen jäsenyhdistyksen toiminnassa uudistaen esim. jäsenyhdistyksen sähköposti- ja verkkotyöympäristön. Jesse on rekrytoinut ansiokkaasti uusia opiskelijajäseniä sekä jäseniä jäsenyhdistyksen hallitukseen. Hän on toiminut myös arvokkaana linkkinä opiskelijoiden työharjoittelun mahdollistamiseksi Saksan Baijeriin. 

Insinööri YAMK Joni Sorjonen / Pohjois-Karjalan RIA

Joni opiskeli ensin Kemiaa Itä-Suomen yliopistossa valmistuen vuonna 2008. Hän jatkoi opintojaan Pohjois-Karjalan amk:ssa rakennesuunnittelun linjalla valistuen rakennusinsinööriksi vuonna 2012. Opinnot jatkuivat edelleen Karelian amk:ssa, jossa Joni suoritti teknologiaosaamisen johtamisen YAMK-tutkinnon vuonna 2019. Tällä hetkellä Joni toimii Joensuun kaupungin tilakeskuksen johtajana. 

Joni tunnetaan aktiivisena paikallisen rakennusalan toimijana. Hän on ollut RIAn jäsen 15 vuoden ajan, joista jäsenyhdistyksen hallituksen jäsenenä 2 vuotta, varapuheenjohtajana 1 vuoden sekä puheenjohtajana 2 vuotta. Joni on aktiivisesti osallistunut myös jäsenyhdistyksen tapahtumiin sekä vaikutti oleellisesti sääntöuudistuksen toteutumiseen. 

RA Kirsi Vainio / Rovaniemen RIA

Kirsi valmistui rakennusarkkitehdiksi Tampereen teknillisestä opistosta vuonna 1990. Kirsi on ollut RIAn jäsen jo 33 vuoden ajan, joista jäsenyhdistyksen hallituksen jäsenenä 4 vuotta ja varapuheenjohtajana vuoden ajan.

Kirsi on toiminut Peräpohjolan ja Lapin SAFAssa johtokunnan jäsenenä vuosina 2005-2023, sihteeri-rahastonhoitajana vuosina 2007-2009 sekä toiminnantarkastajana vuonna 2024. Lapin rakennusperinne ry:n hallituksen jäsenenä hän on toiminut vuodesta 2020. 


Hopeinen plaketti

RI Timo Parkkonen / Pohjois-Karjalan RIA

Timo valmistui Wärtsilän teknillisestä oppilaitoksesta rakennusinsinööriksi vuonna 1976. Timo ehti olla 47 vuotta RIAn jäsenenä, joista 8 vuotta toimien jäsenyhdistyksen hallituksen jäsenenä, vuoden varapuheenjohtajana sekä 2 vuotta puheenjohtajana. 

Timo osallistui aktiivisesti jäsenyhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin ja oli mukana KesäRIAn valmisteluissa kahteen otteeseen. RIAn pronssinen ansiomerkki myönnettiin Timolle vuonna 2017. Tällä hetkellä Timo on RIAn kannattajajäsen. 

Jäsenpalveluneuvoja Riitta Rapp / RIA liitto

Riitta on varmasti kaikkien RIAlaisten tuntema henkilö, joka vastaa jäsenten puheluihin ja sähköposteihin neuvoen ja apua antaen. Riitta on työskennellyt RIAssa 40 vuotta erilaisissa jäsenpalveluihin liittyvissä tehtävissä.

Riitta tunnetaan aina ystävällisenä ja iloisena henkilönä, johon on helppo ottaa yhteyttä. Riitalle myönnettiin RIAn pronssinen plaketti vuonna 2019. 


Pronssinen plaketti

Henkilöstöjohtaja Georg Wenzl / Wolf System GmbH
Georg Wenzl toimii Wolf Sytem GmbH:n henkilöstöjohtajana. Hän on viimeisen kahden vuosikymmenen ajan antanut Karelia amk:n rakennustekniikan opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa haalariharjoittelunsa Saksan Baijerissa. Harjoittelu on edesauttanut RIAn opiskelijajäsenten valmistumista useiden satojen opintopisteiden verran. Ulkomaan työkokemus on tarjonnut rialaisille arvokkaita urakehitysmahdollisuuksia jo ensimmäisestä kesätyöstä lähtien. Henkilöstöjohtaja Wenzl on ollut lähes joka vuosi henkilökohtaisesti ottamassa vastaan opiskelija ja hän on auttanut opiskelijoita paikan päällä erilaisissa asioissa. 


 Lämpimät onnittelut kaikille palkituille!


Kuva: Risto Haukka