Kesäloma on jo ovella

Tuula Napola (tuula.napola a ria.fi), 29.4.2021

Miten vuosiloman pituus määräytyy? Mitkä lasketaan lomapäiviksi? Voiko lomaa siirtää? Miten lomapalkka ja lomakorvaukset määräytyvät? Lue liiton lakimiesten selvitys vuosilomasäännöksistä.

Vuosilomaa koskevat määräykset perustuvat voimassa olevaan vuosilomalakiin. Työehtosopimuksissa viitataan yleensä juuri tämän lain säännöksiin. Vuosilomalakia on päivitetty vastaamaan EU-lainsäädännön edellyttämää työntekijän oikeutta neljän viikon palkallisen vuosilomaan siinä tapauksessa, että täyttä vuosilomaa ei ole kertynyt työkyvyttömyys- tai kuntoutuspoissaolojen vuoksi.

Tutustu vuosilomasäännöksiin oheisesta PDF:stä.

Vuosilomasäännökset
337 kt, päivitetty 22.4.2021
SAM 4137